Projekti

Zahvaljujući pristupu i primjeni tehnologija, Gauss danas ima veliki broj korisnika, kao što su državne, entitetske, kantonalne i lokalne uprave, komunalna preduzeća i privredna društva, međunarodne organizacije i obrazovne institucije širom Bosne i Hercegovine.