O nama

Centar za Geoprostorna Istraživanja Sarajevo (Centar za GIS) osnovan je krajem 2011. kao razvojno-istraživački centar u sastavu GAUSS d.o.o. Tuzla. Izrastao je iz Centra za edukaciju (LICE – Location Intelligence Center of Excelence) i predstavlja dio programa za tehnološki razvoj kompanije GAUSS i saradnju sa akademskim institucijama i drugim istraživačkim centrima.

U ovom smislu Centar za GIS uspostavlja i realizuje saradnju sa mnogim drugim domaćim, regionalnim i europskim razvojno-istraživačim centrima, kao i brojnim obrazovnim, naučnim i razvojnim institucijama.

Ideja

Osnovna ideja Centra za GIS je uspostaviti hub za prikupljanje, generisanje i transfer znanja u oblasti primjene geoinformacija kroz saradnju sa akademskom zajednicom, drugim razvojno-istraživačkim centrima i korisničkim organizacijama sa fokusom na razvoj tržišta, unapređenje poslovanja i jačanja stručnih profila iz ove oblasti.

Cilj i zadaci

Cilj Centra za GIS je obezbjediti stručnu, obrazovnu i tehnološku podršku korisnicima geoinformacionih tehnologija kroz razvojno-istraživačke projekte i konsultantske usluge razvoja i primjene novih metodologija i sistema za upravljanje geoinformacijama.

Ovu podršku Centar za GIS obezbjeđuje kroz:

  • Istraživanja – rad na istraživačkim projektima kroz saradnju sa domaćim i stranim akademskim i naučno-istraživačkim institucijama, te proizvođačima i korisnicima;
  • Tehnološke inovacije – razvoj novih, evaluacija i prenos postojećih tehnologija, razvoj i primjena novih sistema, te uvođenje novih alata, metoda i tehnika u geoprostorna istraživanja;
  • Planiranje – pomoć u izradi strateških dokumenata, planova, razvojnih projekata i specifikacija vezanih za potrebe korisničkih organizacija;

Zadaci Centra za GIS su:

  • organizovanje konferencija, seminara i prezentacija vezanih za razne ekspertize i područja primjene geoinformacionih tehnologija,
  • provođenje kontinuiranih obuka kroz specijalističke programe cjeloživotnog učenja, tehničku edukaciju korisnika i usavršavanje akademskog osoblja za potrebe primjene i razvoja geoinformacionih sistema u raznim oblicima akademskog obrazovanja,
  • praćenje tehnološkog razvoja u oblasti geoinformatike i informisanje zainteresovanih korisnika o trendovima i inovacijama vezanim za tržište i naučna istraživanja,
  • pokretanje, organizovanje i upravljanje istraživačko-razvojnim projektima vezanim za primjenu geoinformacija,
  • promovisanje (publikovanje stručnih radova i članaka, materijala, informacija i javnih komentara) i provođenje drugih aktivnosti vezanih za razvoj tržišta u raznim oblastima primjene geoinformacionih tehnologija,
  • pružanje konsultantskih usluga projektovanja, razvoja i primjene geoinformacionih sistema i
  • razvoj raznih oblika saradnje sa akademskom zajednicom, profesionalnim i strukovnim udruženjima, nevladinim i vladinim organizacijama i institucijama vezanim za razvoj resornih oblasti kroz primjenu geoprostornih informacija.

Kontakt

Adresa: Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon/fax: +387(0)33 202 547
Email: ab.sig@ofni