GAUSS DigitalnaArhiva

Uspostava informacionog sistema digitalne arhive (DA) omogućava jednostavno rukovanje dokumentacijom, podacima i metapodacima kroz prostorno pretraživanje, te njihovo dalje ažuriranje i čuvanje.

Osnovna funkcionalnost:

  • Web aplikacija sa punom bazom podataka.
  • Puna pretraga po metapodacima i prostorno.
  • Model metapodataka baziran na Qualified Dublin Core, proširiv sa korisničkim shemama.
  • Prostorno referensiranje svih dokumenata.
  • Sigurnost i upravljanje pravima pristupa na svi nivoima.
  • Disaster Recovery.
  • Standardni protokoli (OAI_MPH, SWORD, OpenAIRE,…) i REST web servisi.
  • Kompletan sistem i pomoć na našem jeziku.

GAUSS DigitalArchive, example for the Federal Geodetic Administration