ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je u partnerstvu sa GAUSS-om nadogradio svoj informacioni sistem sa WebGIS komponentom koja omogućava vizuelni pregled svih relevantnih informacija vezanih za planiranje prostora Kantona Sarajevo.
Integracijom i centralizacijom podataka obuhvaćeni su:
  • Geodetski i topografsko-kartografski podaci
  • Prostorni plan Kantona Sarajevo
  • Urbanistički plan Sarajevo
  • Regulacioni planovi u Kantonu Sarajevo
  • Podaci o zahtjevima za dozvole (urbanističke, lokacijske, građevinske, upotrebne)
  • Metapodaci

Bureau for planning the development of Sarajevo Canton, an example of geoportals for municipal officials and citizens, http://webcity.zavodzpr-sa.ba/webcity