GEOBIZ – Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics

Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics – GEOBIZ
Trajanje projekta: 15.11.2019 – 14.11.2022
Program finansiranja: Erasmus+
Opis projekta: GEOBIZ je Erasmus+ Key action 2 projekt financiran od strane Europske unije, koji okuplja 23 univerzitetska, poslovna i upravna partnera iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Moldavije i Crne Gore (partnerske zemlje) te Belgije, Hrvatske, Njemačke i Srbije (programske zemlje). Projekt je započeo 15. novembra 2019. godine i provodi se tokom 36 mjeseci.
Ciljevi projekta: Glavni cilj projekta GEOBIZ je jačanje kapaciteta akademskih institucija radi boljeg odgovora na zahtjeve rastuće industrije geoinformatike u partnerskim zemljama uključenim u projekat, sa fokusom na slijedeće faktore:
  • uspostavljanje novih i inovativnih oblika poslovno-akademske saradnje za podršku međudjelovanju u procesima podučavanja/učenja na području geoinformatike,
  • uspostavljanje poslovno-akademske platforme za podršku izvrsnosti u geoinformatici,
  • razvoj inovativnih programa za osposobljavanje nastavnika, praktičnih metodologija podučavanja/učenja i sadržaja geoinformatičkih kolegija utemeljenih na tehnologiji, uzimajući u obzir potrebe poslovanja na području geoinformatike,
  • uključivanje najmodernijih tehnika u proces podučavanja tehnološki usmjerenih kolegija iz područja geoinformatike.
Više informacija: službena stranica