GAUSS LUPIS

GAUSS LUPIS (Land Use and Planning Information System) je jedinstven informacioni sistem u oblasti prostornog planiranja, korištenja zemljišta i zaštite prostora na svim nivoima.

Omogućava interaktivnu razmjenu informacija, efikasnije pretraživanje i analizu baza podataka u cilju nadzora nad procesima i pojavama u prostoru i podrške donošenju kvalitetnih odluka.

GAUSS LUPIS, example of the Municipality Kalesija