PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT BH-GAS

Rezultat projekta Uvođenja jedinstvenog GIS sistema za Privredno društvo za proizvodnju i transport BH-Gas d.o.o. Sarajevo je centralizacija svih prostornih podataka i pristup prostornim podacima drugih institucija i organizacija, te prezentacija podataka u realnom vremenu uz inteligentnu analizu i napredne tehnike izvještavanja, interaktivne on-line kartografske vizualizacije i pretraživanje podataka.

Uspostavljanjem geoinformacionog sistema i formiranjem jedinstvene baze podataka ostvaruje se racionalizacija, integracija i optimizacija procesa odlučivanja u više sektora, kao i efikasnija razmjena podataka unutar cijelog društva.
Integracijom podataka u jedinstveni GIS stvorene su pretpostavke za kvalitetnije upravljanje prostorom i okolišem, donošenje odluka, provođenje zakona i propisa iz ove oblasti.

Corporate society for production and transportation BH-Gas d.o.o. Sarajevo, an example of a GIS system