KONFERENCIJE, FORUMI I RADIONICE

Jedan od naših zadataka je i promocija znanja kroz organizovanje konferencija, seminara i prezentacija vezanih za razne ekspertize i područja primjene geoinformacionih tehnologija. Na ovim skupovima se uz prezentaciju tehnološkog razvoja u oblasti geoinformatike korisnici informišu o tržišnim trendovima i inovacijama vezanim za naučna istraživanja. Takođe se kroz publikovanje stručnih radova i članaka, materijala, informacija sa javnim komentarima promovišu nove ideje i aktivnosti vezane za razvoj tržišta u oblastima primjene geoinformacionih tehnologija.

Neki od ovih skupova su:

  • Konferencija „Lokacijska inteligencija“: Hotel Mellain, Tuzla, 10. Maj 2018.
  • Road show – “Kafa u podne sa GAUSSom ”: Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla, 2015.
  • Forum o upravljanju vodovodnim i kanalizacionim sistemima, Jahorina 2013.
  • Bentley GeoForum o rješenjima za kartografiju i upravljanje prostornim podacima, Sarajevo 2013.
  • GPS roadshow – “ Kafa sa GAUSSom uz GPS”, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Bihać i Tuzla 2013.
  • Konferencija „Upravljanje prostornim informacijama u lokalnoj samoupravi“, Vlašić, 2012.
  • Forum o rješenjima za INSPIRE direktivu i NIPP, Sarajevo, 2011.
  • Konferencija: “GeoWeb tehnologije”, Sarajevo, 2010.
  • Otvorene Grand GPS radionice: “Primjena GPS tehnologije za GIS i geodeziju”, Sarajevo i Banja Luka, 2009.
  • GIS forum – “Inteligentna eUprava”, Sarajevo i Banja Luka, 2008.