GIS

Koristimo komponente otvorenog koda od operativnih sistema, uredskih aplikacija, DBMS-a do klijenata (mobilnog, desktopa ili weba) kako bismo pratili koncepte održivog IT, koristeći standarde.
Specijalizovani smo za GIS projekte otvorenog koda kao što su QGIS, OpenLayers, GeoServer, GeoTools, GDAL/OGR, PostGIS, GeoNode, GeoNetwork, ali smo iskusni i u većini komercijalnih GIS aplikacija.
Naš tim inženjera pomaže vam u jednostavnom i brzom pristupu tehnologijama, znanju i prostornim podacima.
Naši stručnjaci mogu vas podržati u geoprostornoj analizi i razumijevanju vaših podataka, koristeći geografske modele i kontrolne ploče za karte.