GRAD MOSTAR

Zavod za prostorno uređenje grada Mostara je u saradnji sa GAUSS-om implementirao geografski informacioni sistem na nivou cijele organizacije koji se sastoji od prikupljanja podataka (ortofoto i LiDar snimanje), uspostave centralne baze podataka (Oracle), web prezentacije podataka (GAUSS WebPresenter) i praćenja kompletne dokumentacije (GAUSS UrbanPlanner).

City of Mostar, an example of GeoPortal with 3D presentation, www.mostargis.ba