Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem (ELIS)

Naziv projekta:  Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem (ELIS) − ekspertni sistem za praćenje i sprečavanje širenja epidemije COVID-19
Trajanje projekta:  april 2020 – april 2022
Predmet istraživanja je prostorno i vremensko praćenje, analiza i predviđanje širenja COVID-19 na prostoru Bosne i Hercegovine kroz:
  • prikupljanje epidemioloških i drugih podataka važnih za praćenje pojave epidemije i njenog širenja,
  • biostatističku analizu brzine širenja i prostorno-vremenske distribucije zaraze,
  • analizu sistema epidemiološkog nadzora, te predlaganje mjera za njegovo poboljšanje,
  • informisanje nadležnih institucija o epidemiološkoj situaciji i djelovanju kontrolnih mjera,
  • evaluaciju epidemioloških podataka kroz aktivni serološki nadzor i
  • centralizaciju i razmjenu biostatističkih i drugih podataka za istraživačke projekte.
Cilj projekta je da obezbijedi informacije relevantne za epidemiološki nadzor u Bosni i Hercegovini, kao i naučno-istraživačku bazu podataka za druge komplementarne i interdisciplinarne projekte.
Više informacija na službenoj stranici Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH)