DBMS – SISTEMI BAZA PODATAKA

Naše vještine rukovanja geopodacima stečene su kroz stotine projekata skeniranja zemljišnih knjiga, vektorizacije papirnih katastarskih planova i karata, migracije podataka i ETL procesa između DBMS-a i sistema datoteka u CAD/GIS/BIM-u, modeliranja podataka i konverzije rasterskih, 3D i mrežnih baza podataka. Nudimo alate i algoritme za prikupljanje, obradu i integraciju geopodataka (GNSS, UAV, slike ili LiDAR podaci, tačke oblaka, satelitske slike i opća daljinska detekcija).