GAUSS WebPresenter

GeoPortal koji omogućava da se predstavite vašim partnerima i korisnicima putem online interaktivne karte.

GAUSS WebPresenter nudi jednostavan izbor tematskih slojeva za prikaz, kao i optimiziranu pretragu po svim atributima podataka.

Prezentacija podataka:

  • Lokacija važnih poslovno-administrativnih institucija i organizacija
  • Poslovne i javne infrastrukture (logistika, transport, saobraćaj, komunikacije, finansije…)
  • Javne bezbjednosti i civilne zaštite
  • Katastra (nekretnina, komunalnih vodova i uređaja, zelenih površina)
  • Komunalne infrastrukture
  • Prostorno-planske dokumentacije

GAUSS WebPresenter, example of web portal for the City of Mostar