Istraživanje i razvoj

Razvojni projekti

  • Valorizacija zemljišta korištenjem metoda geoprostorne analize i vještačke inteligencije
  • Integracija BIS (sistemi poslovne inteligencije) sa LIS (sistemi lokacijske inteligencije)
  • Kreiranje modela podataka za potrebe jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i korištenja zemljišta i zaštite prostora na svim nivoima FBiH
  • Kreiranje modela webportala za jednostavan pristup informacijama
  • Evaluacija open source tehnologija kao alternativa korištenim komercijalnim rješenjima u domaćim organizacijama

Saradnja sa akademskom i naučno-istraživačkom zajednicom

  • Univerzitet u Sarajevu
  • Univerzitet u Tuzli
  • Univerzitet u Banja Luci
  • NALAZ – Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje Sarajevo
  • Zavod za prostorno uređenje Mostar

Međunarodni projekti

GAUSS Centar za GIS aktivno sarađuje sa drugim razvojno-istraživačkim centrima, fakultetima i institutima u regiji i šire. Iza nas je veći broj referentnih projekata od naučno-istraživačkog značaja koji su realizovani u našoj regiji (BiH, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija), ali i izvan nje (Austrija, Njemačka). Ovi projekti su rezultirali brojnim naučnim radovima na prestižnim naučnim i stručnim konferencijama.