OPĆINA HADŽIĆI

Prvi u BiH, općina Hadžići je u saradnji sa GAUSS-om implementirala WebGIS rješenje na Cloud platformi Microsoft Azure.

Rezultat je GeoPortal sa svim prostornim podacima od interesa za općinske službe integrisanim sa bazama podataka iz institucija višeg nivoa (kantona i Federacije BiH).

Municipality Hadžići, an example of the GAUSS WebCity implementation with modules