GAUSS WebCity

WebCity je modularno Intranet/Internet GIS rješenje koje je namjenjeno za lokalne uprave.

Njegova osnovna prednost je u sposobnosti integracije različitih poslovnih procesa koji se realizuju u okviru službi ili odjela lokalne uprave. Svaki modul u WebCity sistemu predstavlja zaseban poslovni proces koji obuhvata skup aktivnosti neophodnih za izvršavanje servisa namjenjenih građanima ili drugim korisnicima (službama).

GAUSS WebCity, example of the Sarajevo Canton