GAUSS CommunalIS

Informacioni sistem za unos, održavanje i eksport podataka u skladu sa modelom podataka katastra komunalnih uređaja, propisanom od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

  • CAD/GIS alati za crtanje.
  • Alati za import/export podataka u standardnim CAD/GIS formatima.
  • Svi podaci u bazi podataka (DBMS).
  • Funkcije replikacije podataka putem web servisa.
  • Vođenje protokola.
  • Unos informacija pojedinačno ili čitavih elaborata.
  • Kreiranje izvještaja, selekcijom iz baze podataka ili crtanjem linije ili poligona.
  • Integracija sa drugim podacima na nivou baze ili web servisa (ortofoto, DEM, BPKN,…).
  • Dostupno kao licenca ili za iznajmljivanje na Cloud platformi.

GAUSS CommunalIS, example of the BH-Gas