Spectrum Spatial Analyst

Pomaže vam da centralizujete upravljanje vašim geografskim informacionim sistemom i podacima, te ih prezentirate kroz standardizirani interfejs koji može koristiti praktično bilo koji klijent.

Spectrum Spatial Analyst vam također pruža efikasan način za publikovanje informacijski bogatih karata na webu, te omogućava jednostavan korisnički pristup i interakciju za korisnike koji nisu GIS eksperti.

PBS SSA works equally on all platforms