CAD/BIM/GIS integracija

Building Information Modeling (BIM) je nova procedura / alat u procesu upravljanja projektima tokom cijelog ciklusa razvoja projekta (planiranje / projektovanje / gradnja i održavanje objekata).

Uključuje:

  • Isporuku licenci
  • Kreiranje modela podataka za BIM
  • Digitalizacija arhive prema usvojenoj metodologiji
  • Smještanje digitaliziranih podataka na server
  • Integracija BIM i GIS baze podataka na način da korisnici jednostavno prelaze iz jednog u drugi pogled podataka.

CAD/BIM/GIS integration, example Municipality of Travnik