Napredna geoprostorna baza

Napredna baza podataka za organizaciju je bazirana na vrhunskoj Oracle tehnologiji koju prati Oracle Spatial – napredan mehanizam za upravljanje svim vrstama prostornih podataka.
Napredni mehanizam upravljanja bazom podataka nudi najsavremeniju funkcionalnost:
  • Zaštite od ispada servera, ljudske greške i smanjuje vrijeme downtime (vrijeme izvan produkcije)
  • Sigurnosti podataka do nivoa zapisa uz fini auditing, transparentnu enkripciju i potpuni opoziv podataka
  • Visokih performansi za skladištenje podataka (data warehousing), online analitičkog procesiranja i data mininga
  • Jednostavnog upravljanja cjelokupnim životnim ciklusom i za najveće baze podataka

Oracle Database, an example of the integration of Oracle BI with LI