Standardna geoprostorna baza

Standardna baza podataka je bazirana na Oracle tehnologiji i jedinstvena je po tome što:

  • Podržava sve poslovne aplikacije sa prvoklasnim performansama, sigurnošću, dostupnošću i skalabilnosti
  • Radi na Windows, Linux i Unix operativnim sistemima uz jednostavno upravljanje sa automatizovanim mogućnostima

Oracle Database, an example of the integration of Oracle BI with LI