Gauss podrška

Program pretplate na tehnologiju omogućava korisnicima da se pretplate na godišnje održavanje kako bi bili upoznati sa svim promjenama i unapređenjima proizvoda u tom periodu. Program održavanja uključuje pristup svim verzijama programa i poboljšanjima za naručene proizvode.

Održavanje sistema koje pruža GAUSS može uključivati slijedeće aktivnosti:

  • tehničku podršku,
  • isporuku update-a,
  • isporuku informacija vezanih za promjene i unapređenje proizvoda,
  • ispravke u radu sistema,
  • podešavanje sistema u smislu boljeg prilagođavanja uslovima  i potrebama korisnika i
  • druge aktivnosti vezane za osiguranje nesmetane i kvalitetne operativnosti sistema.

Održavanje se može uključiti u inicijalnu narudžbu ili sa upgrade-om.

Za rad sistema nephodno je osigurati IT administriranje (od strane korisnika) na internom nivou koji podrazumjeva mrežnu i serversku operativnost.

Help-desk servis kojeg GAUSS pruža u okviru svojih aktivnosti tehničke podrške podrazumijeva:

  • prvi nivo podrške na telefonski poziv tokom redovnog radnog vremena (8.00 h -  16.00, od ponedeljka do petka) osiguravši vezu sa odgovarajućim iskusnim i kvalifikovanim osobljem (u trajanju od 30 minuta po pozivu) i
  • drugi nivo podrške putem e-maila tokom redovnog radnog vremena sa odgovorom u roku od 24 sata.

Ukoliko se pojavi zastoj sistema ili nepravilnost, čija priroda ukazuje na potrebu posjete stručnog lica iz Gauss-a, izvršiće se posjeta mjesta instalacije i identifikacija problema, te pristupiti njegovom rješavanju.

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na ab.ssuagnull@selas ab.ssuagnull@troppus